Dokument


Vill du veta mer om tillgänglighets- och driftsäkerhetsanalys, simulering eller vårt arbetssätt? På denna sida har vi samlat dokument för dig som vill öka din förståelse för analys av komplexa tekniska system.

Visa: Alla PDFLänkarVideo
pdf

pdf | Dimensionering av Underhållssystem

Detta dokument beskriver typiska uppdrag för Trilogik Konsult AB inom ett område som kan kallas Dimensionering av underhållssystem eller Underhållsoptimering.

Ladda hem Till sida
pdf

pdf | Utveckling av datorprogram för driftsäkerhetsanalys

Detta dokument beskriver typiska uppdrag för Trilogik Konsult AB inom ett område som vi har valt att kalla Utveckling av datorprogram för driftsäkerhetsanalys, men som även omfattar närliggande fält som t.ex. underhållsoptimering.

Ladda hem Till sida
pdf

pdf | Tillgänglighetsformler

Detta dokument behandlar olika sätt att beräkna tillgänglighet, med hänsyn till hur det aktuella systemet används.

Ladda hem
pdf

pdf | Simulering

Simulering är utan tvivel ett av de områden vi (dvs. Trilogik Konsult) ser som våra största specialiteter! Vi skulle därför kunna skriva sida upp och sida ner i ämnet, men skall ändå försöka hålla igen lite på orden!

Ladda hem Till sida
pdf

pdf | Resultatpresentation i simuleringsmodeller

En viktig fråga vid utveckling av mer omfattande simuleringsmodeller är hur man ska presentera alla resultat som modellen producerar. Detta gäller framför allt för de egentliga simuleringsmodellerna, där mycket omfattande och detaljerad information kan utvinnas ur modellen.

Ladda hem
pdf

pdf | Simulering av människor

Något av det mest svårmodellerade vid simulering, är att försöka beskriva den oförutsägbara människan - och tur är väl det! Var och en av oss är en individ och även om vi beter oss på ett sätt en gång, är det ingen garanti för att vi nästa gång motsvarande situation dyker upp inte gör något helt annat.

Ladda hem
pdf

pdf | Simulering av sjukvårdsverksamhet

Att vården är ett oerhört viktigt område i vårt samhälle råder det knappast några som helst tvivel om. Man arbetar dagligen med frågor som har människors liv som insats - akut, för att ge en mer långsiktig hälsoeffekt och för att förbättra patienternas livskvalitet!

Ladda hem
pdf

pdf | MaDaM - förädling och beräkning av driftsäkerhets- och underhållsdata

MaDaM är en (databas-)applikation för förädling och beräkning av driftsäkerhets- och underhållsdata för reservmaterielenheter (Ue/Rd). Programmet utvecklas på uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV), med främsta syfte att stödja driftsäkerhets- och underhållsanalyser för flygplan JAS39 Gripen.

Ladda hem
pdf

pdf | Simulering av dynamiken i en kommun

Förändringstrycket på den offentliga sektorn är enormt! Dagens verksamhet inom kommunerna påverkas i hög grad av globaliseringen, den snabba teknikutvecklingen och en åldrande befolkning. Verksamheten står inför ständiga utmaningar att hitta mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service.

Ladda hem
pdf

pdf | Stöd vid upphandling av stora tekniska system

Trilogiks insatser i samband med teknikupphandling gäller framför allt utvärdering av olika alternativs driftsäkerhetsegenskaper. Här kan man urskilja ett antal tydliga etapper.

Ladda hem
pdf

pdf | ASTOR-metoden och Life Cycle Management

Termen "ASTOR-metoden" är vårt sätt att arbeta systematiskt med logistik, driftsäkerhet och underhållsoptimering, gärna i ett livscykelperspektiv. Den sammanfattar centrala delar av Trilogiks tjänsteerbjudande, med fokus på de speciella förutsättningarna och kraven inom försvarssektorn, som ju är vårt största och viktigaste arbetsområde.

Ladda hem
pdf

pdf | ASTOR - simulering av flygverksamhet, med fokus på underhåll och driftsäkerhet

ASTOR är ett simuleringsprogram som omfattar flyg- och basverksamheten inom ett flygsystem. ASTOR ger möjlighet att analysera och optimera tillgänglighet och uthållighet hos systemet genom att i ett helhetsscenario koppla underhållsförutsättningar och underhållsresurser till systemeffekten.

Ladda hem
pdf

pdf | Operativ analys & logistik

Operationsanalys och Systemteknik (på engelska Operations Research) är begrepp som ibland används för att beskriva en verktygslåda av matematiska och analytiska metoder, med syfte att studera och analysera operativa system/verksamheter.

Ladda hem
pdf

pdf | Drifsäkerhetsanalys

En av våra starkaste kompetenser, där vi inom Trilogik Konsult har både djup och mångårig erfarenhet, är analyser kopplade till driftsäkerhetsfrågor. Samtidigt kan vi inte avgränsa detta område från ett annat vi inriktat oss på – förbättring och optimering av underhållsverksamhet.

Ladda hem
pdf

pdf | ASTOR-metoden: Systemvärdering

Systemvärdering av ett system syftar till att ge en prognos av tillgänglighet och flygtid i närtid, genom analys av tekniskt system inklusive dess logistiska stödsystem, baserat på simuleringar i ASTOR (Air Force Simulation of Tactics and Operational Resources).

Ladda hem
pdf

pdf | ASTOR-metoden: Projektledning - Implementering och leverans ILS

Projektledning - Implementering och leverans ILS för ett system genomförs löpande under faserna produktion och vidmakthållande.

Ladda hem
pdf

pdf | Systemsäkerhetsanalys

Systemsäkerhetsarbete är aktuellt i samtliga faser av livscykeln, här fokuseras på det arbete som sker i Konceptfas, Utvecklingsfas och Produktionsfas.

Ladda hem
pdf

pdf | ASTOR-metoden

Life Cycle Management

Ladda hem