Försäljning och upphandling


av komplexa tekniska system

Trilogik har erfarenhet från både kund- och leverantörssidan vid upphandling av komplexa tekniska system. Det kan även handla om underhållsavtal för tekniska system.

Vår generella analysförmåga och erfarenhet inom underhåll och logistik ger dig alla förutsättningar att genomföra en lyckad upphandling eller försäljning. Med simuleringar och andra modeller för analys och dimensionering till hands ser vi till att du som:

Leverantör

  • får en tydlig bild av era sannolika risker och kostnader för att uppfylla åtaganden inom tillgänglighet och underhåll.
  • får förslag på attraktiva, mätbara åtaganden som stärker er offert.

Köpare

  • väljer det lösningsalternativ som bäst möter era krav och förväntningar på tillgänglighet, underhåll och kostnad.
  • har möjlighet att följa upp och verifiera åtaganden.

Stöd vid försäljning


Vid försäljningar av komplexa tekniska system omfattar vårt uppdrag ofta analys och beskrivning av systemets tillgänglighet och underhållskostnad. Vi samarbetar med våra kunder för att skapa konkurrenskraftiga offerter, där speciellt tillgänglighet och/eller support är en viktig del av försäljningen.

Underlag till offert
Analys av kundkrav och förslag till åtaganden avseende tillgänglighet, driftsäkerhet, support etc. kopplat till kostnader och risker.

Utformning av åtaganden
Vi hjälper er identifiera och formulera lämpliga åtaganden baserat på relevanta och mätbara parametrar. Detta kan röra allt från villkor, undantag samt procedurer och förutsättningar för drift och uppföljning.

Utformning av vitesmodell
För att säkerställa att modellen påverkar verksamheten positivt, med huvudsyftet att vite ej faller ut utan att kraven istället innehålls.

Stöd vid upphandling


I samband med upphandling av komplexa tekniska system utvärderar vi främst olika alternativs driftsäkerhetsegenskaper och den påverkan de har på tillgänglighet och underhållskostnad.

Trilogik har även bred erfarenhet av upphandling av underhållsavtal. Avtalet kan vara ett heltäckande tillgänglighetsavtal, eller vara ett mer specifikt avtal om underhåll av dyrare reservmateriel, som utbytesenheter.

Våra processer

1. Kravanalys

Identifiera och formulera de krav på driftsäkerhet och/eller tillgänglighet som ska användas i upphandlingen. Detta arbete baseras givetvis på användarens bakomliggande krav, men ofta behövs en "översättning" till krav på mer basala och mätbara tekniska egenskaper.

2. Utformning av offertförfrågan

För de tillfrågade leverantörerna beskriva dels själva kraven, dels vilket dataunderlag man vill ska ingå i offerten.

3. Offertutvärdering

Analysera driftsäkerhetskrav eller tillgänglighetskrav utgående från leverantörernas offerter, oftast kompletterat med en dialog med leverantörerna. Presentera en tydlig jämförelse mellan leverantörernas kostnader respektive kravuppfyllnad.

Vill du veta mer om försäljning och upphandling?


Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Våra tjänster