Dimensionering och optimering


av underhållssystem

Ändrade drift- eller underhållsförutsättningar, eller införande av ett helt nytt tekniskt system? Genom att analysera alla aspekter av ert underhållssystem hjälper vi er att hitta kostnadseffektiva lösningar och strategier.

Riskminimering

Förutse eventuella problem vid förändrade driftförutsättningar eller införande av ett nytt system och säkerställ maximal tillgänglighet.

Kostnadsoptimering

Optimera tillgången på reservmateriel i syfte att få maximal tillgänglighet per satsad krona. Hitta och eliminera onödiga kostnader såsom feldimensionerade delar av underhållssystemet eller överflödig reservmateriel.

Anpassade lösningar

Varje projekt ställer nya krav på våra analysmodeller och verktyg. Vi anpassar oss efter era förutsättning och förfinar ständigt våra verktyg för att uppnå bästa möjliga resultat.

Dimensionering och optimering


Ett effektivt underhållssystem bygger på en avvägning mellan kostnad och effektivitet. Genom att noggrant utvärdera er process kan vi hjälpa er att uppnå:

  • Kostnadseffektiva reservmateriellager
  • Optimalt utnyttjande av underhållspersonal
  • Maximal tillgänglighet per satsad krona

Vi hjälper er dimensionera ert nuvarande, eller blivande underhållssystem för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för era behov. Våra konsulter använder sig av simuleringsverktyg och formelbaserade analysverktyg för att dimensionera resurskvantiteter och andra underhållsförutsättningar som:

  • Underhållspersonal
  • Dyrare typer av reservmateriel (Utbytesenheter)
  • Lagerhållningsprinciper
  • Transportstrategier

Kostnadsoptimering


Ett balanserat underhållssystem är ett optimalt system. Genom att hitta och eliminera över- och underdimensionerade delar av ert underhållssystem hjälper vi er att få maximal effekt av investerade medel.

I analysen av ert underhållsystem studerar vi även hela underhållslösningen i form av förutsättningar, strategier och arbetssätt och inte bara resurskvantiteter.

Under uppdragets gång håller våra konsulter en löpande dialog med er som uppdragsgivare för att dela information och insikter. Som en del av resultatet presenterar vi ett antal lösningsalternativ som ger er en balans mellan resurser, nyttjande av systemet och kostnaden.

Vill du veta mer om dimensionering och optimering?


Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Våra tjänster