Tjänster


Tillgänglighets- och driftsäkerhetsanalys


Säkerställ ert tekniska systems drift och tillgänglighet samtidigt som ni skapar ett underlag för fortsatt förbättringsarbete. Optimera underhållssystemet för att möta era mål avseende både tillgänglighet och underhållskostnad.

Simulering


Studera och förbättra er verksamhet genom att återskapa den i en datorbaserad modell och simulera och analysera nuvarande eller potentiella driftförutsättningar.

Våra tjänster