Analys av operativ verksamhet


Operativ analys


Ett bolags operativa verksamhet är den delen av organisationen som förverkligar företagets affärsidé. Det är ett komplext nätverk av delprocesser som samverkar för att skapa ett slutresultat. För industribolag är detta produktion, för tjänstebolag handlar det ofta om logistik och administration och för serviceföretag även miljö och personal.

Genom att analysera er operativa verksamhet, eller system, tar vi fram ett komplett beslutsunderlag som låter er fatta välgrundade beslut för er operativa verksamhet vid framtida:

  • Förändringar
  • Förbättringar
  • Investeringar

Vår metod


Syftet med en operativ analys är att ofta att utvärdera hur en förändring påverkar en verksamhetsprocess. Därför använder vi oss främst av simulering. Metoden låter oss bygga en modell, baserad på verksamhetens struktur och förutsättningar, och sedan testa olika scenarion för att:

  • Utvärdera olika lösningsalternativ
  • Analysera konsekvenser av eventuella systemförändringar
  • Hitta styrkor och svagheter i processen

Resultatet blir ett beslutsunderlag som hade varit för dyrt, eller omöjligt, att sammanställa genom att testa det i verkligheten.

Vi använder oss även av en kombination av olika analysverktyg baserad på olika underdiscipliner av tillämpad matematik, om problemställning kräver detta.

Vill du veta mer om analys av operativ verksamhet?


Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Våra tjänster