Analysera och optimera er verksamhet


Trilogik använder sin långa erfarenhet inom tillgänglighets- och driftsäkerhetsanalys och simulering för att hjälpa verksamheter hitta kostnadseffektiva lösningar och strategier för sina tekniska system.

Kostnadsoptimering

Vi hjälper er analysera alla aspekter av ert underhållssystem och hitta kostnadseffektiva lösningar och strategier.

Oberoende analys

Trilogik är obundna från marknadens stora aktörer sedan starten, 1998 . En trygghet för oss som konsulter, men även för våra kunder som aktivt letar efter en oberoende rådgivare.

Anpassade lösningar

Vi anpassar oss efter våra kunders förutsättningar och förfinar ständigt våra verktyg för att uppnå bästa möjliga resultat.

Simulera, analysera och förbättra

Trilogik erbjuder tjänster inom två huvudsakliga kompetensområden: 

Tillgänglighets- och driftsäkerhetsanalys

  • Säkerställ ert tekniska systems drift och tillgänglighet
  • Skapa ett underlag för fortsatt förbättringsarbete.
  • Optimera underhållssystemet för att möta era mål avseende både tillgänglighet och underhållskostnad.

Simulering

Skapa, eller vidareutveckla, simuleringsmodeller för att utvärdera en nuvarande, eller potentiell, verksamhet, process eller tekniskt system

 

Våra tjänster