Utveckling av programvara


för driftsäkerhetsanalys och simulering


Från grundläggande modellering, till slutlig framtagning av ett färdigt datorprogram.

Anpassad utveckling

Alla våra program vilar på samma solida tekniska grund, men utvecklas efter din verksamhets behov och förutsättningar.

Proaktiv problemlösning

Samla in data och utvärdera ditt underhållssystem i realtid för att skapa en tydlig bild av framtida underhållsproblem.

Effektiviserat underhållsarbete

Bygg en digital modell av ert tekniska system och simulera olika scenarier för att optimera er drift och tillgänglighet.

Programvara för modellering och simulering


Modellering och simulering är en metod för att utforska hur ett komplett tekniskt system fungerar och hur det kan förbättras. Istället för att testa eventuella lösningsalternativ i verkligheten, bygger datorprogrammen upp en digital modell där lösningarna kan testas och jämföras med olika förutsättningar och i olika scenarier.

Detta gör det möjligt att studera systemets styrkor, svagheter och resursutnyttjande, samt utvärdera alternativ som är svåra, eller omöjliga att testa i verkligheten.

Trilogik utvecklar främst verktyg för att öka tillgänglighet och minska underhållskostnader, men modellerna kan även anpassas för att användas inom närliggande problemområden.

Modellutveckling och specificering


Utveckling av en ny simuleringsmodell, eller vidareutveckling av en existerande modell, inleds med att en beskrivning av det studerade scenariot arbetas fram.

Beskrivningen kommer att utforska vilka:

  • Delar av scenariot man i första hand vill kunna studera, och därför måste modelleras mer detaljerat.
  • Parametrar man vill kunna variera vid optimeringen
  • Funktioner modellen behöver ha. Kan den skräddarsys för en viss tillämpning eller vill man kunna återanvända modellen i senare tillämpningar?
  • Resultatparametrar som är väsentliga att mäta och maximera

Underlaget kombineras sedan med våra konsulters kunskap inom tillämpad matematik och simuleringsmodeller. Resultatet blir ett effektivt simuleringsprogram, anpassat för er verksamhets behov och förutsättningar.

Vill du veta mer om system och programutveckling?


Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Våra tjänster