Trilogik


Ett svensk konsultföretag inom tillgänglighets- och driftsäkerhetsanalys med simulering som främsta hjälpmedel.

Oberoende konsulter sedan 1998


Trilogik bildades 1998 av tre konsulter med många års erfarenhet inom branschen, då under namnet Barman Berggren & Ferm AB. Företaget har nu vuxit till tio konsulter, av vilka två också är delägare.

Trilogik har inga externa ägare och är obundna från marknadens stora aktörer. Detta är en trygghet för oss, men även för våra kunder som aktivt letar efter en oberoende rådgivare. Företaget har genererat vinst från första början, en trend som hållit i sig varje räkenskapsår, och är helt oberoende av externa finansiärer.

Hur vi samarbetar


Vårt arbete som oberoende rådgivare bygger på samarbete, både med kunder och andra konsultföretag. Vid kapacitet- eller kompetensbehov kompletterar vi vår verksamhet genom att samarbeta med andra konsultföretag, stora som små.

Vi arbetar tillsammans. Våra konsulter stöttar varandra för att utveckla och förfina våra verktyg, samtidigt som vi arbetar nära kunden. Genom att lära av varandra, hålla en löpande dialog under uppdraget undviker vi onödiga kommunikationsmissar och uppnår bästa möjliga resultat i varje uppdrag.

Våra kompetensområden: