Projektledning


inom driftsäkerhet och logistik

Kompetens, erfarenhet och analys


Med kompetens inom problemområdet och projektledare med erfarenhet av analysverktyg ser vi till att projektet genomförs enligt förväntan.

Som projektledare inom driftsäkerhet och logistik bidrar våra konsulter med:

  • Erfarenhet och kunskap från områdena driftsäkerhet och logistik.
  • Effektiva modeller och verktyg från vår metodbank
  • Förmåga att snabbt sätta sig in i projektet.
  • Förståelse för kundens unika förutsättningar för att anpassa upplägget och uppnå bästa möjliga effekt.

Hur vi arbetar


Våra konsulter tar ett helhetsansvar för att projektet når sina mål i form av tid, kostnad och omfattning, samtidigt som projektets intressenter är nöjda med genomförandet och resultatet som skapar långvariga förbättringar för er verksamhet.

Vår verktygslåda:

Riskhantering

för att identifiera, analysera, planera för riskbemötande och övervaka risker i ett projekt är avgörande för att fatta kloka beslut och agera proaktivt som projektledare.

Kvalitetsstyrning

för att kontrollera att projektets resultat lever upp till de ställda kraven, samt att projektet följer överenskomna arbetssätt.

Intressenthantering

förstå vem som berörs av projektet, hur de påverkas, vilka krav och behov de har på projektet och hur de olika intressentgrupperna skall hanteras under projektets gång.

Vill du veta mer om våra projektledningstjänster?


Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Våra tjänster