Simulering


Skapa, eller vidareutveckla, simuleringsmodeller för att utvärdera en nuvarande, eller potentiell, verksamhet, process eller tekniskt system

Simulering är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden.

För oss ger simulering möjlighet att analysera och optimera tillgänglighet och operativ verksamhet genom att koppla drift- och underhållsförutsättningar till effekten eller nyttan av systemet

Användningsområden


Verktyget skapar en plattform för att studera och testa system på ett sätt som skulle vara alldeles för dyrt, eller omöjligt, att göra i verkligheten.

Simuleringsmodeller kan användas för att:

  • Bedöma en potentiell investerings lönsamhet.
  • Analysera systemeffekt eller kapacitet hos ett tekniskt system, eller en produktionslinje.
  • Studera hur man kan organisera sin underhållsverksamhet på bästa sätt med tanke på kända driftstörningar och krav på tillgänglighet.
  • Förstå hur förändringar av tidtabeller, styrsystem eller andra faktorer påverkar ett logistiksystems kapacitet.

Vill du veta mer om simulering?


Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Läs mer i vår dokumentsamling

pdf

pdf | Simulering

Simulering är utan tvivel ett av de områden vi (dvs. Trilogik Konsult) ser som våra största specialiteter! Vi skulle därför kunna skriva sida upp och sida ner i ämnet, men skall ändå försöka hålla igen lite på orden!

Ladda hem
pdf

pdf | Simulering av människor

Något av det mest svårmodellerade vid simulering, är att försöka beskriva den oförutsägbara människan - och tur är väl det! Var och en av oss är en individ och även om vi beter oss på ett sätt en gång, är det ingen garanti för att vi nästa gång motsvarande situation dyker upp inte gör något helt annat.

Ladda hem
pdf

pdf | Simulering av sjukvårdsverksamhet

Att vården är ett oerhört viktigt område i vårt samhälle råder det knappast några som helst tvivel om. Man arbetar dagligen med frågor som har människors liv som insats - akut, för att ge en mer långsiktig hälsoeffekt och för att förbättra patienternas livskvalitet!

Ladda hem
pdf

pdf | Simulering av dynamiken i en kommun

Förändringstrycket på den offentliga sektorn är enormt! Dagens verksamhet inom kommunerna påverkas i hög grad av globaliseringen, den snabba teknikutvecklingen och en åldrande befolkning. Verksamheten står inför ständiga utmaningar att hitta mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service.

Ladda hem